Hoe magnesium de landbouw versterkt

Hoe magnesium de landbouw versterkt
In de regio Veendam halen wij als zoutwinning bedrijf het waardevolle magnesiumzout naar boven. Specialisten binnen ons bedrijf zijn dagelijks aan het onderzoeken welke bijdrage ons magnesium kan leveren aan een meer duurzame wereld. Een aantal toepassingen van magnesiumzout versterken de landbouw in Nederland.

Kringlooplandbouw
Mestverrijking – het toevoegen van magnesiumzout aan mest – heeft een positief effect op de kringloop van een boerderij. Dat werkt als volgt. Door mest en magnesiumzout te mengen wordt de ammoniak en fosfaat in de mest gebonden tot struviet. Struviet is een kristal dat werkt als een langzaam werkende meststof. Wanneer de boer de mest uitrijdt op het land, dan hecht de struviet zich aan de grond. Hierdoor hebben planten langer de tijd om belangrijke mineralen op te nemen. De belangrijke mineralen gaan niet verloren door uitspoeling, waardoor gewassen beter groeien en dat leidt weer tot gezonder en productiever vee. Daarnaast wordt de geur van de mest verminderd, wat ten goede komt aan het stalklimaat en dus het welzijn van de dieren. De dieren produceren mest en dan begint het proces weer opnieuw. Zo heeft magnesiumzout positieve invloed op de kringloop van de boerderij.

Het verminderen van de stikstofuitstoot
Door mest te verrijken met magnesiumzout besparen boeren dus op kunstmest en krachtvoer. Nog belangrijker is dat het ammoniak (een stikstofverbinding) wordt gebonden in het struviet. De stikstof komt dus in mindere mate vrij in de lucht tijdens opslag in de mestput of tijdens het uitrijden. Testen tonen aan dat de stikstofuitstoot met 25 tot 30% wordt verminderd en dat is echt veel!

Circulaire economie: fosfaat terugwinnen
Fosfaat is een eindig mineraal, dat betekent dat het dreigt op te raken. Door magnesiumzout en mest te mengen, wordt het fosfaat gebonden en weer ingezet om de kringloop van de boerderij te versterken. Hetzelfde mechanisme passen we toe bij afvalwaterzuiveringen, daar winnen we met behulp van magnesiumzout fosfaat terug uit afvalwater door het om te zetten in struviet. Struviet wordt vervolgens ingezet als kunstmest in de landbouw.

Diervoeding
Net als mensen kunnen ook dieren een magnesiumtekort hebben. Herkauwers, zoals melkvee en schapen, hebben magnesium nodig om goed te kunnen functioneren; het is een essentieel mineraal.Een tekort van magnesium bij herkauwers kan zelfs leiden tot grastetanie (kopziekte). Daarom passen we ons magnesiumzout toe in veevoeding, zodat dieren voldoende mineralen tot zich nemen.

Met magnesiumzout werken we op onze manier en mogelijkheden met toewijding mee aan een beter milieu en een duurzame toekomst. En we geloven dat er nog meer mogelijk is!

Home _ Nedmag B.V.-0

Groningen,
een kostbaar stukje planeet

DE ONDERWERPEN ZIJN:

Wat de aarde ons geeft, is de titel van onderstaande documentaire serie.

In 5 afleveringen neemt Albert Secuur ons mee door de geologische en economische geschiedenis van Oost-Groningen.

MINI DOCU: WAT DE AARDE ONS GEEFT